Sökning: "ester"

Visar resultat 1 - 5 av 299 avhandlingar innehållade ordet ester.

 1. 1. ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ester Andréasson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy; implementering; IT; landsting; vårdinformationssystem; aktörer; makt; offentliga organisationer; teknik; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av informationsteknik (IT) är en av flera förändringsprocesser i den offentliga sektorn idag. Användningen är nära kopplad till positiva föreställningar om de möjligheter IT-användningen ger för att kunna modernisera och effektivisera verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i den offentliga förvaltningen IT, värden och legitimitet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ester Andréasson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER

 3. 3. Levelling Vagueness: A study of cultural diversity in an international project group

  Detta är en avhandling från Ekonomiska forskningsinstitutet, EFI

  Författare :Ester Barinaga; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Värdera eller värderas : Empirisk studie i självuppfattning bland tornedalingar

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Ester Cullblom; Umeå universitet.; [1994]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Frame Analysis in Environmental Conflicts The case of ethanol production in Brazil

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ester Galli; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Brazil; biodiversity; biofuel; CO2 emissions; environmental conflict; ethanol; frame; frame analysis; land use change; sugarcane; sugarcane cutters; sustainable energy;

  Sammanfattning : Governments and policy-makers are currently dealing with some key issues as energy security in countries dependent on oil imports; global economic development, including increased food production; and controlling global climate change and greenhouse gas emissions. The perception that biofuel could solve these challenges simultaneously has led to the implementation of policy and regulatory mechanisms on the mandatory use of biofuels, resulting in a sharp increase in biofuel production and consumption. LÄS MER