Sökning: "esophagus cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden esophagus cancer.

 1. 1. Genomic Profiling, Mutations and Deranged Signaling in Esophageal Cancer and Hereditary Colorectal Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Anna Isinger Ekstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Esophageal cancer; hereditary cancer; HNPCC; copy number analysis; CGH; gene expression; Wnt; PIK3CA; CHEK2; gastric cancer; colorectal cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år drabbas i världen ca 3 miljoner individer av cancer i mag-tarmkanalen. Stora skillnader finns i incidens med magsäckscancer och matstrupscancer särskilt vanliga i utvecklingsländer, medan tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste tumörtyperna i västvärlden. LÄS MER

 2. 2. Nuclear medicine imaging of lung cancer and esophagus cancer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Gunnar Herlin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lung cancer;

  Sammanfattning : Background: Somatostatin receptors (SSTRs) occur in cancer tissue, and 99mTc-depreotide is a labelled somatostatin receptor analogue, binding to SSTRs subtype 2, 3, and 5. Purpose: The general aim of the present thesis was to study somatostatin receptor scintigraphy (SSTRS) with 99mTc-depreotide in the diagnosis and characterization of cancers in the lung and oesophagus. LÄS MER

 3. 3. Computational Modelling of Gene Regulation in Cancer Coding the noncoding genome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Husen Muhammad Umer; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Regulatory elements; gene regulation; cancer; motif; integrative database; software solutions for cancer data; Bioinformatics; Bioinformatik;

  Sammanfattning : Technological advancements have enabled quantification of processes within and around us. The information stored within our body converts into petabytes of data. Processing and learning from such data requires comprehensive computational programs and software systems. LÄS MER

 4. 4. Biological Functions of Iduronic Acid in Chondroitin/Dermatan Sulfate in Tumor and Brain Development

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Martin Thelin; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; iduronic acid; chondroitin sulfate; esophagus squamous cell carcinoma; cancer; MET receptor; dermatan sulfate; hepatocyte growth factor; DS-epimerase 2; DS-epimerase 1;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under sin livstid kommer var tredje svensk i personlig kontakt med någon tumörform. För att effektivare kunna behandla cancer behöver vi bättre förstå de bakomliggande mekanismerna. LÄS MER

 5. 5. Cancer of the Esophagus and Gastric Cardia Etiological Aspects

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, -

  Författare :Jesper Lagergren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Esophageal; gastric cardia; cancer; adenocarcinoma; squamous cell carcinoma; gastroesophageal reflux; body mass; weight; energy intake; physical activity; tobacco; snuff; alcohol; human papillomavirus; sex hormones;

  Sammanfattning : Esophageal cancer is one of the most lethal forms of cancer and the prognosis has not improved substantially during recent decades despite new treatments and diagnostic methods. In view of these discouraging results it is important to identify risk factors that might make primary prevention possible. LÄS MER