Sökning: "esa kumpula"

Hittade 1 avhandling innehållade orden esa kumpula.

  1. 1. Vårdarnas patientnära arbete inom rättspsykiatrisk vård : det komplexa samspelet mellan samhällsskydd och vårdande utifrån genusperspektiv

    Författare :Esa Kumpula; Lena-Karin Gustafsson; Per Ekstrand; Bengt-Eirik Karlsson; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Ethnography; forensic psychiatric care; gender; health; health-promoting activities; patient care; nurse-patient relationship; Care Sciences; vårdvetenskap;

    Sammanfattning : Background Forensic psychiatric care (FPC) is characterized by the complex interaction between mental illness and the crime the patient has committed. For patient care, this means that male nursing staff are often assigned a superior position within FPC, while female nursing staff are presented as especially suited for providing the care itself. LÄS MER