Sökning: "erehtymisriski"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet erehtymisriski.

  1. 1. Näyttökynnys ja Erehtymisriski (Beviskrav och risk för felaktiga domar)

    Detta är en avhandling från Institutet för allmän rättslära, Helsinki

    Författare :Minna Hatakka (g. Gräns); Uppsala universitet.; [1991]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; näyttökynnys; päätösteoria; erehtymisriski; oikeudellinen argumentaatio; LAW JURISPRUDENCE Other law Jurisprudence; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Allmän rättslära; Procedural law; Processrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER