Sökning: "equivalent biological half-time"

Hittade 1 avhandling innehållade orden equivalent biological half-time.

  1. 1. Human Metabolism and Ecological Transfer of Radioactive Caesium

    Författare :Christopher Rääf; Malmö Medicinsk strålningsfysik; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; committed effective dose; aggregate transfer; ecological half-time; equivalent biological half-time; urianry excretion; radiocaesium; body burden; Environmental health; Miljömedicin; creatinine-normalisation; potassium-normalisation;

    Sammanfattning : The whole-body content of radiocaesium was measured in a South-Swedish urban group of people residing in the city of Lund (55.7°N, 13.2°E) between 1960 and 1994. LÄS MER