Sökning: "epithelial sodium channel ENaC"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden epithelial sodium channel ENaC.

 1. 1. Clinical and genetical studies in cystic fibrosis and pseudohypoaldosteronism

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Charlotta Schaedel; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pseudohypoaldosteronism type 1; cystic fibrosis transmembrane conductance regulator CFTR ; Cystic fibrosis; pulmonary disorder; Pediatrics; epithelial sodium channel ENaC; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cystisk fibros (CF) är den vanligaste svåra ärftliga metabola sjukdomen i den vita befolkningen. I Sverige drabbar den ca 1:4500-6500 individer men i många länder har den en högre incidens på ca 1:2000-3000. LÄS MER

 2. 2. Genetic factors in primary hypertension- with emphasis on renal sodium reabsorption

  Detta är en avhandling från Department of Endocrinology, Wallenberg laboratory, Malmö University Hospital

  Författare :Olle Melander; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; diabetology; secreting systems; Endocrinology; alpha-adducin; Gitelman´s syndrome; Liddle´s syndrome; insulin resistance; genetics; intrauterine growth; salt sensitivity; Primary hypertension; essential hypertension; sekretion; diabetologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Högt blodtryck, hypertoni, är en folksjukdom som ökar risken att insjukna i slaganfall och hjärtinfarkt. I flertalet fall är orsaken till hypertoni okänd och man talar då om primär hypertoni. LÄS MER

 3. 3. Development and regulation of alveolar fluid clearance in the guinea pig

  Detta är en avhandling från Department of Animal Physiology, Lund University

  Författare :Andreas Norlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; oxytocin-induced preterm labor; IRDS; fetal lung fluid; preterm lung development; amiloride-sensitive sodium channels; beta-adrenergic stimulation; alveolar epithelium; Animal physiology; Djurfysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att lungorna ska utvecklas normalt hos ett däggdjursfoster, måste lungorna vara vätskefyllda. Det har länge varit kännt att denna vätska produceras av lungorna själva, genom s k klorid-sekretion. LÄS MER

 4. 4. Studies of Tight Junctions and Airway Surface Liquid in Airway Epithelium with Relevance to Cystic Fibrosis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Harriet Nilsson; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cystic fibrosis (CF) is a multi-organ autosomal recessive disease of fluid-transporting epithelia, due to a mutation in the gene coding for the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein. CFTR is a cAMP-regulated Cl-channel involved in various regulatory processes. LÄS MER

 5. 5. Role of ion and water channels for lung growth in congenital diaphragmatic hernia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Women's and Children's Health

  Författare :Andreas Ringman Uggla; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Early lung development is based on a continuous cross-talk of growth and transcription factors between the developing lung bud and the surrounding parenchyma. Throughout fetal life, pulmonary growth and differentiation depend on Cl- driven lung liquid secretion. LÄS MER