Sökning: "epistemografi"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet epistemografi.

  1. 1. Constructing Consumer Knowledge in Market Research An Ethnography of Epistemics

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Johan Nilsson; Claes-Fredrik Helgesson; Lotta Björklund Larsen; Franck Cochoy; [2018]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; market research; commissioned knowledge production; epistemics; Sweden; marketing; ESOMAR; ethnography; epistemography; epistemic culture.; marknadsundersökningar; uppdragsbaserad kunskapsproduktion; det epistemiska; marknadsföring; ESOMAR; etnografi; epistemografi; kunskapskultur;

    Sammanfattning : Market research pervades society. It is an endeavour that connects marketing practice with methods similar to social science. Further, market research results appear as knowledge produced to inform recipients towards making productive business decisions and as a commodity sold to commissioning clients. LÄS MER