Sökning: "epigenetic surveillance"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden epigenetic surveillance.

 1. 1. The Control of the Epigenome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magda Lezcano; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; Epigenetics; chromosome interactions; replication timing; histone modifications; epigenetic surveillance; Biologi; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

  Sammanfattning : The genetic information required for the existence of a living cell of any kind is encoded in the sequence information scripted in the double helix DNA. A modern trend in biology struggles to come to grip with the amazing fact that there are so many different cell types in our body and that they are directed from the same genomic blueprint. LÄS MER

 2. 2. Mismatch Repair Deficient Cancer Diagnostic Aspects in Colorectal Cancer and the Role of Urological Cancer in Lynch Syndrome

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Patrick Joost; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mismatch repair; Lynch syndrome; immunohistochemistry; microsatellite instability; heterogeneity; cumulative incidence; colorectal cancer; urothelial cancer; prostate cancer; renal cell cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Felaktig DNA-reparation av typen mismatch repair (MMR) uppkommer i 15-17% av cancer i tjock- och ändtarm (kolorektalcancer). MMR defekter är av betydelse i tre situationer: • MMR defekta tumörer har en bättre prognos än övrig tjock- och ändtarmscancer, vilket kan användas för att avgöra huruvida en patient skall erbjudas sk. LÄS MER