Sökning: "epidemiology"

Visar resultat 21 - 25 av 1613 avhandlingar innehållade ordet epidemiology.

 1. 21. Population-based prediction of atrial fibrillation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Gustav Smith; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; atrial fibrillation; prediction; epidemiology; genetics; natriuretic peptide; heart failure;

  Sammanfattning : Abstract in Undetermined Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained cardiac arrhythmia and increases in prevalence. As AF confers increased risk of morbidity, stroke, dementia and mortality, a major objective of cardiovascular epidemiology today is the development of tools for prediction and prevention of AF and its consequences. LÄS MER

 2. 22. Clinical and epidemiologic aspects of Rheumatoid Arthritis. Special emphasis on cardiovascular outcome and risk factors

  Detta är en avhandling från Unit of Rheumatology, Dept of Clinical Sciences, Malmö

  Författare :Ulf Bergström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rheumatoid arthritis; Cardiovascular disease and Risk factors;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic disease, with an increased risk of co-morbidity from cardiovascular disease (CVD), in particular among those with severe disease. Environmental risk factors are of potential interest for both prevention and treatment of RA. LÄS MER

 3. 23. Osteoarthritis. Epidemiologic and genetic aspects

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Jonas Franklin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; body mass index; knee; hip; epidemiology; Osteoarthritis; occupation; hip fracture; inheritance; natural history;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att (I) utvärdera sambandet mellan övervikt mätt med det s.k. LÄS MER

 4. 24. Epidemiological, mechanistic and genetic aspects of vascular ageing and arterial stiffness in the population

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Mikael Gottsäter; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vascular ageing; Arterial stiffness;

  Sammanfattning : The core feature of vascular ageing is the age-associated stiffening of the large, elastic arteries, or arteriosclerosis. This results in a diminished volume-buffering function and is therefore central for the increase in systolic blood pressure and pulse pressure seen with advancing age. LÄS MER

 5. 25. Molecular Epidemiology of Breast Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sophia Harlid; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast Cancer; Heritability; Methylation potential; CpG-SNPs; Common variants; Gene-environment interactions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i världen bland kvinnor och bara i Sverige insjuknar varje år runt 7000 personer. Vi vet att omkring 10-15% av fallen troligen beror på ärftliga faktorer och det har under senare tid gjorts stora insatser för att klargöra exakt vilka arvsanlag som har betydelse för utveckling av sjukdomen. LÄS MER