Sökning: "entreprenöriell politik"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden entreprenöriell politik.

 1. 1. Projektet Björntanden : Om beslutsprocesser, entreprenörskap och politik

  Författare :Maria Weimer-Löfvenberg; Lars Hallén; Yvonne von Friedrichs Grängsjö; Torkel Strömsten; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Decision processes; entrepreneurship; politics; cooperation; regional development; phenomenology; hermeneutics; Beslutsprocesser; entreprenörskap; politik; samverkan; regional utveckling; fenomenologi; hermeneutik; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The present licentiate thesis deals with decision processes, entrepreneurship, and politics in a local context. The study focuses on the local project Björntanden in Östersund, an entrepreneurial idea aiming at regional development. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på platsmarknadsföring

  Författare :Elin Berglund; Hans Westlund; Stig Westerdahl; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Platsmarknadsföring; platsförsäljning; promotion; territoriell konkurrens; entreprenöriell politik; attraktivitet; samhällsplanering;

  Sammanfattning : The overarching aim of this study is to contribute with new perspectives on place marketing, theoretically as well as empirically. More specifically, the aim is to characterize the place marketing research literature, describe its content and explore the extent to which it is valid in a Swedish municipal context. LÄS MER