Sökning: "ensemble teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden ensemble teaching.

 1. 1. Spelets regler : En studie av ensembleundervisning i klass

  Författare :Anna Backman Bister; Cecilia Hultberg; Sidsel Karlsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; individually adapted education; peer-teaching and -learning; ensemble teaching; music class teaching; musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore criteria characterizing music teacher’s strategies when trying to adapt their teaching to individual students. The interaction of three music teachers with their students was explored in case studies in different parts of Sweden (a pre-study, and the main study consisting of two parallel studies). LÄS MER

 2. 2. Musiklärares val av undervisningsinnehåll : En studie om undervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan

  Författare :Marie-Helene Zimmerman Nilsson; Bengt Olsson; Airi Rovio-Johansson; Sture Brändström; Sverige Göteborg Högskolan för scen och musik Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; music education; upper secondary school; music didactics; variation theory; music teaching; teaching ensemble; teaching music theory; choice of teaching content; learning object;

  Sammanfattning : The way in which music teachers choose and use the subject content in ensemble and music theory in the upper secondary school is focused in this study. The point of interest is the everyday classroom teaching of music teachers. The intentions that music teachers have with their teaching is also studied. LÄS MER

 3. 3. Musiklärares val av undervisningsinnehåll. En studie om musikundervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan

  Författare :Marie-Helene Zimmerman Nilsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; music education; upper secondary school; music didactics; variation theory; music teaching; teaching ensemble; teaching music theory; choice of teaching content; learning object;

  Sammanfattning : The way in which music teachers choose and use the subject content in ensemble and music theory in the upper secondary school is focused in this study. The point of interest is the everyday classroom teaching of music teachers. The intentions that music teachers have with their teaching is also studied. LÄS MER

 4. 4. Om att välja vad och hur : musiklärares samtal om val av undervisningsinnehåll i ensemble på gymnasiets estetiska program

  Författare :Karl Asp; Øivind Varkøy; Geir Johansen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; upper secondary school; choices of teaching content; music teaching; music didactics; discursive psychology; Musikutbildning; musikdidaktik; gymnasieskolan; val av innehåll; musikdidaktik; diskurspsykologi; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : This study investigates how teachers of the subject ensemble in Swedish upper secondary school talk about their choices of subject content in light of their background as musicians and/or music teachers? According to current regulations and curricula (Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94; Programmål för Estetiska programmet, ES 2000:05) the Swedish upper secondary school system can be described as goal-centered, which implies that the goals of the education are in focus and that methods and material to achieve those goals can show great variances. The aim of this study is to investigate how music teacher talk about their choices of content in relation to several background factors like music teacher education and experience and their experience as professional performers. LÄS MER

 5. 5. Ensemble View on Designing Pedagogical Online Information Security Laboratories

  Författare :Sarfraz Iqbal; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information systems; Informationssystem;

  Sammanfattning : Distance education and e-learning in the field of information security is gaining popularity. An online information security programme is supposed to include plenty of hands-on exercises, but in most cases the lab experiments are unavailable to distance students that represent a challenge in online education. LÄS MER