Sökning: "ensemble methods"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden ensemble methods.

 1. 1. Ensemble methods for protein structure prediction

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Författare :Marcin J. Skwark; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; protein structure prediction; model quality assessment; contact prediction; homology modeling; ab-initio prediction; consensus prediction; structural bioinformatics; bioinformatics; protein structure; biokemi; inriktning teoretisk kemi; Biochemistry with Emphasis on Theoretical Chemistry;

  Sammanfattning : Proteins play an essential role in virtually all of life's processes. Their function is tightly coupled to the three-dimensional structure they adopt.Solving protein structures experimentally is a complicated, time- and resource-consuming endeavor. LÄS MER

 2. 2. Optimal weather routing using ensemble weather forecasts

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lukas Skoglund; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; route optimization; ensemble weather forecasts;

  Sammanfattning : Ships small and large all battle the elements when crossing the worlds oceans.  As such, ships are designed to operate in situations with high speed winds and heavy waves.  There are however limits to what any ship can handle safely and it is thus important to avoid the worst weather systems as much as possible. LÄS MER

 3. 3. Neural Network Ensembles and Combinatorial Optimization with Applications in Medicine

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Henrik Haraldsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerisk analys; machine learning; artificial neural networks; ensemble methods; feature extraction; ECG; combinatorial optimization; mean field annealing; Computer science; numerical analysis; systems; Datalogi; control; system; kontroll; Artificial intelligens; Artificiell intelligens; Fysicumarkivet A:2003:Haraldsson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom medicin, och inom många andra tillämpningar, är uppgiften ofta att utifrån en serie observationer ge ett jakande eller nekande svar på en viss fråga. Exempelvis måste en läkare avgöra om en patient med bröstsmärtor lider av akut hjärtinfarkt eller inte. LÄS MER

 4. 4. Improving diagnosis of acute coronary syndromes in an emergency setting: A machine learning approach

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Michael Green; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ensemble; artificial neural network; machine learning; acute coronary syndrome; electrocardiogram; case based explanation; decision support system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Akut koronart syndrom (AKS) är den största folkdödaren i väst idag. Trots välutbildade läkare och bra diagnostiska verktyg så är det forfarande svårt att ställa en diagnos tidigt på sjukhusens akutavdelningar. LÄS MER

 5. 5. Biomechanical methods and error analysis related to chronic musculoskeletal pain

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Fredrik Öhberg; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical technology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk teknik; cervical spine; ensemble theory; error analysis; helical axis; kinematics; movement analysis; neural coding; pattern recognition; spike sorting; whiplash;

  Sammanfattning : Background Spinal pain is one of humanity’s most frequent complaints with high costs for the individual and society, and is commonly related to spinal disorders. There are many origins behind these disorders e.g., trauma, disc hernia or of other organic origins. LÄS MER