Sökning: "enrolled nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden enrolled nurse.

 1. 1. Vara steget före : Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  Författare :Carina Bååth; Christina Lindholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; assessment tool; skin; nutrition; pain; registered nurse; enrolled nurse; bedömning; bedömningsinstrument; hudkostym; näringstillstånd; sjuksköterska; smärta; undersköterska; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. LÄS MER

 2. 2. På tröskeln till omvårdnadsvärlden

  Författare :Helén Eriksson; Elly Gunnarsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; registered nurse; practical nurse; socialisation; life values and believes; professionalism; hospital cultures; the nursing world; attitudes to and working with the elderly; Sjuksköterskeutbildning Sverige; Omvårdnad studier och undervisning Sverige;

  Sammanfattning : This is a panel study of 148 students between the ages of 16 and 19 who are enrolled in a three year practical nursing education programme. The aim of the study is to investigate the socialisation process into the nursing world by studying specific attitudes towards nursing, elderly people and general life values and beliefs. LÄS MER

 3. 3. Person-centred care and communication disorders: Exploration and facilitation of conversational interaction involving people with acquired neurogenic communication disorders and health care providers

  Författare :Emma Forsgren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; person-centred care acquired neurogenic communication disorders communicative interaction enrolled nurses medical students quantitative methods qualitative methods mixed method;

  Sammanfattning : Functional communication is a prerequisite for person-centred care. However, the presence of acquired neurogenic communication disorders makes the delivery of person-centred care challenging for health care providers and they must therefore depend on using supportive communicative strategies. LÄS MER

 4. 4. Nutritional Nursing Care : Nurses’ interactions with the patient, the team and the organization

  Författare :Mona Wentzel Persenius; Marie-Louise Hall-Lord; Bodil Wilde Larsson; Bengt Fridlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; documentation; enteral nutrition; intensive care; intervention; malnutrition and nutrition; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to gain a deeper understanding of nutritional nursing care in municipal care and county council care, with specific focus on enteral nutrition (EN) in intensive care. Quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER

 5. 5. The supporting conversation partner in disordered communication

  Författare :Karin Eriksson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; conversational interaction; supported communication; aphasia; Parkinson’s disease; conversation partners; communication partner training; cognitive factors; assessment;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis was to examine some aspects of conversation partners (CP) of people with communication disorder caused by stroke-induced aphasia or Parkinson’s disease (PwCD). Central questions were (i) can conversation partners learn to adapt their communicative behaviour in conversation to the specific needs of the persons with communication impairment and (ii) are there any associations between characteristics of the participants in conversation and the ability to be a supportive communication partner? Factors that might influence the quantitative measurement of communicative behaviour were also examined. LÄS MER