Sökning: "energy intake"

Visar resultat 1 - 5 av 204 avhandlingar innehållade orden energy intake.

 1. 1. Dietary energy density and energy intake in cancer patients

  Författare :Ola Wallengren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer; cachexia; diagnostic criteria; quality of life; nutritional support; energy intake; energy balance; dietary energy density;

  Sammanfattning : Background & Aims: Cachexia is frequent in advanced cancer and is associated with adverse outcomes; however, definite diagnostic criteria for cachexia are not established. Diet energy density (ED) may affect energy intake (EI) and energy balance. Patient characteristics may also influence such associations. LÄS MER

 2. 2. Nutrition in the second year of life. Effects of different milk compositions on dietary intakes, growth and metabolism

  Detta är en avhandling från Department of Pediatrics, Lund University

  Författare :Johan Svahn; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein intake; nitrogen; iron fortification; iron intake; growth; fatty acids; fat metabolism; fat intake; energy intake; dietary intake; blood lipids; cow´s milk; cholesterol; Amino acids; children; protein metabolism.; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur näringsbehovet tillgodoses skiljer sig mellan spädbarn och småbarn. Bröstmjölk och/eller modersmjölksersättning dominerar som källor till energi-och näringsintag under första levnadsåret. LÄS MER

 3. 3. Nutrition in infancy - Clinical studies on dietary intake, metabolism and growth

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Pia Karlsland Åkeson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; urea; triglycerides; protein intake; nutrition; Mediterranean; infant; growth; formula; fat intake; energy intake; diet; C-peptide; cholesterol; breast milk; bioavailability; amino acids; apolipoproteins; weaning; weaning foods; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad betyder näringsintaget för ämnesomsättning och tillväxt under barnets första år? Under första levnadshalvåret anses uppfödning med bröstmjölk ge spädbarnet ett fullvärdigt protein- och fettintag. Finns inte bröstmjölk att tillgå bör modersmjölksersättning (MME) ges istället. LÄS MER

 4. 4. Aspects of nutrition in geriatric patients - Especially dietary assessment, intake and requirements

  Detta är en avhandling från MATS PERSSON, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, entrance 59, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Mats Persson Lintrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Validity.; Total energy expenditure; Reproducibility; Malnutrition; Geriatric patients; Fluid intake; Energy requirements; Doubly labelled water; Diet records; Aged; Dietary intake; Nutrition; Näringslära; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många av de äldre patienterna som är inlagda på sjukhus eller som bor i särskilda boenden inom äldreomsorgen är idag undernärda. En sammanställning av Socialstyrelsen över svenska studier under de senaste 20 åren visade på en genomsnittlig frekvens av undernäring på 28%. LÄS MER

 5. 5. The impact of early nutrition on extremely preterm infants

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elisabeth Stoltz Sjöström; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Energy intake; enteral intake; extremely preterm infants; folate; growth failure; human milk; iron; macronutrients; malnutrition; micronutrients; nutrient intake; patent ductus arteriosus; protein; retinopathy of prematurity; surgery;

  Sammanfattning : Background Modern neonatal care has improved the survival rate of extremely preterm infants. These infants are at high risk of malnutrition and growth failure during 3-4 months of hospital care. LÄS MER