Sökning: "endothelin receptors"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden endothelin receptors.

 1. 1. Importance of MAPK and PKC in cerebrovascular endothelin receptor changes

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Marie Henriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; farmakognosi; farmaci; toxikologi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; Fysiologi; Physiology; cerebral arteries; ischemia; receptors; endothelin; Farmakologi;

  Sammanfattning : Endothelin is a vasoactive peptide that exerts its effect through two receptors; the endothelin type A (ETA) and type B (ETB) receptor. The contractile ETA receptor is localized on smooth muscle cells in the vascular wall, while the ETB receptors are mainly situated on endothelial cells, mediating vasodilatation. LÄS MER

 2. 2. Altered expression of contractile endothelin receptors in the vascular bed

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Författare :Mikael Adner; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; upregulation; transcriptional regulation; smooth muscle cells; plasticity; organ culture; Endothelin; receptor; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blodkärlen har till uppgift att distribuera syre och näring till kroppens alla celler, samt att borttransportera slaggprodukter som sedan bildas efter nyttjandet. Dessutom förmedlas en rad signalsubstanser till kroppens vävnader via blodcirkulationen. LÄS MER

 3. 3. Innervation and Functional Aspects of Neuropeptides in the Coronary Circulation

  Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Författare :Ole Saetrum Opgaard; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; immunohistochemistry.; mRNA; receptors; ET-B; ET-A; endothelin; substance P; calcitonin gene-related peptide; vasoactive intestinal peptide; acetylcholine; NPY; ATP; noradrenaline; nerves; sensory; parasympathetic; sympathetic; veins; Coronary; arteries; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nätverk av nervtrådar påvisades kring koronara artärer och vener från marsvin och människa. Medelst immunhistokemiska metoder demonstrerades olika signalsubstanser i anknytning till dessa nervtrådar och i olika delar av kärlväggen (endotelet, media, adventitia), och det påvisades hur vissa av dessa substanser var lokaliserade i samma vesikler av ovan nämnda nervtrådar. LÄS MER

 4. 4. Endothelin and endothelin receptors in human pregnancy and delivery

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Kerstin Wolff; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endothelin; endothelin receptor; human; pregnancy; preeclampsia; delivery;

  Sammanfattning : From the Division of Clinical Science, Department of Obstetrics and Gynecology, Karolinska Institute, Huddinge University Hospital, Stockholm, Sweden. Endothelin and Endothelin-Receptors in Human Pregnancy and Delivery Kerstin Wolff Background: Endothelin -1 (ET-1) is a 21-amino acid peptide, first described by Yanagisawa et al in 1988. LÄS MER

 5. 5. Endothelin and angiotensin II receptors in human coronary arteries and bypass grafts - Alterations in cardiovascular disease

  Detta är en avhandling från Experimental Vascular Research, BMC A13, 221 84 Lund

  Författare :Angelica Wackenfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; vasoconstriction; receptors; cardiovascular disease; human; coronary arteries;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Till gruppen hjärt-kärlsjukdom räknas t.ex. hjärtinfarkt, åderförkalkning, högt blodtryck, kärlkramp och hjärtsvikt. LÄS MER