Sökning: "endothelial dysfunction"

Visar resultat 1 - 5 av 139 avhandlingar innehållade orden endothelial dysfunction.

 1. 1. Renal Dysfunction and Cardiovascular Disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Inga Soveri; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Internal medicine; renal dysfunktion; cardiovascular disease; risk factor; mortality; endothelial dysfunction; arterial stiffness; oxidative stress; inflammation; renal transplantation; haemodialysis; general population; Invärtesmedicin;

  Sammanfattning : Kidney dysfunction increases cardiovascular disease (CVD) risk. The mechanisms for the risk increase seem to involve a combination of traditional and non-traditional CVD risk factors.We studied renal dysfunction as CVD and mortality risk factor in middle-aged men free from diabetes and CVD. LÄS MER

 2. 2. Endothelial cells : Dysfunction and repair mechanisms

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences

  Författare :Elzafir Elsheikh; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endothelial cells; endothelial progenitor cells; Wegener s granulomatosis; atherosclerosis; myocardial infarction; menstruation cycle; stromal cell-derived factor-1;

  Sammanfattning : Endothelial cells (ECs) are crucial component of the normal vascular wall, providing an interface between the bloodstream and surrounding tissue of the blood vessel wall. Endothelial progenitors cells (EPCs) circulate in the blood and migrate to regions of the circulatory system with injured endothelium and ischemic tissues. LÄS MER

 3. 3. Vascular Interactions in Innate Immunity and Immunothrombosis: Models of Endothelial Protection

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sofia Nordling; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endothelial cells; Thrombosis; Innate immunity; Immunothrombosis; Thromboinflammation; Immunologi; Immunology;

  Sammanfattning : The phenomenon known as immunothrombosis has garnered increased attention over the last few years. Much work has been done to characterize the cross talk between hemostasis and the innate immune system. LÄS MER

 4. 4. The role of leptin in endothelial dysfunction and cardiovascular disease

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Manuel Cruz Gonzalez Garcia; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; leptin; obesity; endothelial dysfunction; cardiovascular disease; Cardiology; kardiologi;

  Sammanfattning : Objective:  Obesity has become the leading cause of mortality worldwide; however, the fundamental pathophysiology underlying this association remains unclear. The discovery of adipokines, i.e., cytokines produced by adipose cells (adipocytes), revealed that adipose tissue is a highly endocrine organ, thus opening new lines of investigation. LÄS MER

 5. 5. Endothelial Barrier Dysfunction in Multiple Organ Injury. An Experimental Study in Rats

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Xiaoming Deng; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; Endothelial barrier permeability; Multiple organ dysfunction syndrome; Zymosan; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Multipel organdysfunktion-syndromet (MODS), dvs utveckling av sviktande funktion i ett flertal organsystem inkluderande lunga, lever, magtarmkanal, hjärta, koagulation, hjärna m fl, kan utvecklas vid ett flertal olika tillstånd. MODS kan uppkomma vid primära infektioner i buken typ inflammation och perforation (bristning) av någon del av magtarmkanalen, akut bukspottkörtelinflammation mm, men även vid komplikationer efter kirurgiska ingrepp och efter t ex större trauma. LÄS MER