Sökning: "endemic"

Visar resultat 1 - 5 av 186 avhandlingar innehållade ordet endemic.

 1. 1. Endemic ataxic polyneuropathy in Nigeria

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :O.S.A. Oluwole; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ataxia; Polyneuropathy; Nutrition; Cassava; Cyanogenic glycosides; Cyanide; Thiocyanate; Tropical;

  Sammanfattning : Ataxic polyneuropathy is a neurological syndrome that was described from an endemic area in south-western Nigeria in the 1950s and 1960s. The major clinical features are sensory polyneuropathy, sensory gait ataxia, optic atrophy, and nerve deafness. LÄS MER

 2. 2. Studies on the etiology of endemic goiter in the Sudan : The role of pearl millet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Abdelsalam Elnour; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Pearl millet; endemic goiter; thyroid hormones; thyroiditis; traditional fermentation; heattreatment; flavonoid; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Nutrition; näringslära;

  Sammanfattning : Endemic thyroid disorders (ETD) are major health problems worldwide. Although the major role of iodine deficiency in the etiology of ETD is well founded, other factors have been shown to contribute to its etiology as well. LÄS MER

 3. 3. Geographic differentiation and population history in Silene dioica and S. hifacensis: variation in chloroplast DNA and allozymes

  Detta är en avhandling från Department of Systematic Botany, Östra Vallgatan 14-20, 223 61 Lund, Sweden

  Författare :Ursula Malm; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; morphology; taxonomy; Systematic botany; conservation biology; endemic; chloroplast DNA; allozyme; hybridization; gene flow; geographic variation; postglacial migration; genetic diversity; Silene; phytogeography; chemotaxonomy. Physiology of nonvascular plants; Systematisk botanik; taxonomi; morfologi; kemotaxonomi. Växters fysiologi inte kärlväxter .;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Geografisk differentiering och populationshistoria hos Rödblära (Silene dioica) och S. hifacensis: allozym- och kloroplast-DNA variation När man studerar evolution är det viktigt att veta hur mycket genetisk variation det finns inom och mellan individer, populationer och arter. LÄS MER

 4. 4. Rödsot i Sverige 1750-1900: En sjukdoms demografiska och medicinska historia

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Helene Castenbrandt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; demography; mortality; epidemic; endemic; dysentery; bloody flux; Sweden; Jönköping County;

  Sammanfattning : major scourge in developing countries. In Sweden and the rest of the Western world, however, the disease is almost gone. These circumstances were very much different before the decline of infectious diseases among causes of death in the 19th century. Prior to that, dysentery affected Sweden at times with powerful epidemic outbreaks. LÄS MER

 5. 5. Endemic goitre in the Sudan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mohamed Ali Eltom; Uppsala universitet.; [1984]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER