Sökning: "employee flexibility"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden employee flexibility.

 1. 1. Flexibilitetens gränser : Förändring och friktion i arbetsliv och familj

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Anne Grönlund; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Flexibility; flexibilization; working time; flexible work hours; functional flexibility; labour market regulation; numerical flexibility; gender segregation; gender equality; family; work family conflict; housework; leisure activities; job enrichment; work intensification; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : THE TERM FLEXIBILITY has come to be a symbol for a number of grand hopes. An increased flexibility is seen as a key issue for modern organisations and is assumed to pave the way for a more gender equal and family friendly working life. LÄS MER

 2. 2. Changes in Workplaces and Careers

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Christina Håkanson; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technical change; skill sorting; cognitive skills; non-cognitive skills; employer-employee matched data; organizational change; female labor supply; fertility; flexibility; family-career trade-off; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Organizational Change and Productivity Growth − Evidence from SwedenThis paper uses two different firm level surveys matched with employer-employee data to investigate both determinants and effects of different types of organizational change. The results support the competition hypothesis for inducing organizational change. LÄS MER

 3. 3. Självständighetens livsform(er) och småföretagande tillämpning och utveckling av realistisk livsformsanalys

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Tuula Bergqvist; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Life mode analysis; independent life mode; small firms; entrepreneurship; trust; flexibility; commodity and service production; expansion;

  Sammanfattning : Varför är det problematiskt för många små företag att växa? Varför uppstår det problem i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare i små företag? Är små företag av naturen flexibla på grund av sin storlek? Används begreppet flexibilitet på rätt sätt i småföretagssammanhang? I studien tillämpas realistisk livsformsanalys på det empiriska området småföretagande för att kunna besvara dessa frågor. Det som utmärker livsformsanalys är dess förklaringskraft och teorin om livsformer kan användas till att förklara samhälleliga fenomen och processer. LÄS MER

 4. 4. Essays on total factor productivity (TFP)

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Pontus Mattsson; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conditional difference-in-difference cDID ; Data Envelopment Analysis DEA ; District courts; Malmquist index; subsidized employment; Total factor productivity TFP ; Törnqvist TFP index; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of two self-contained empirical essays. Essay I investigates the impact of labor subsidies on TFP, and profit per employee is included as a second outcome. Coarsened exact matching (CEM) is performed on the key variables. After matching, a difference-in-difference (DID) model is applied. LÄS MER

 5. 5. How to create sustainable health experiences taken from Swedish organizations

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Åsa Wreder; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : International competition and changing demands of modern working life mean that organizations are more dependent on co-workers' health, motivation and commitment to increase flexibility and relentlessly improve. Indeed, attempts to manage the new demands, very often, seem to cause unhealthy workplaces. LÄS MER