Sökning: "empati i förskolan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden empati i förskolan.

 1. 1. - Snälla du! Kan du sätta dig? : om vägledning i förskolan

  Författare :Anna Rantala; Gun-Marie Frånberg; Camilla Hällgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; vägledning; fostran; makt; disciplinering; normalisering; sanningsregimer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa kunskapen om hur fostran gestaltas i förskolan. Det empiriska materialet som ligger till grund för resultaten består av videoobservationer där dagligen återkommande situationer har dokumenterats vid två svenska förskolor. Analyserna tar en utgångspunkt i Foucaults teorier om makt. LÄS MER

 2. 2. Preschoolers' peer competence : Developmental perspectives on prosocial behavior, aggression, and social cognition

  Författare :Gun Persson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; naturalistic observation; longitudinal study; cognitive bias; theory of mind; social cognition; proactive aggression; reactive aggression; altruistic behavior; prosocial behavior; Social competence; peer interactions; Psykologi;

  Sammanfattning : This doctoral thesis explored three broad aspects of preschoolers’ social competence: prosocial behavior, aggression, and social cognition. The longitudinal study followed forty-four children (initially 22-40 months), who were observed in natural peer interactions at their daycare centers during a two-month period in each of three con-secutive years. LÄS MER