Sökning: "emotionell energi"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden emotionell energi.

 1. 1. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Författare :Maria Heintz; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaction often takes place in groups. The school class is an important group in which children interact. Children spend a large percentage of their day with their classmates in school and classmates are not only co-workers, but also individuals interacting socially as friends. LÄS MER

 2. 2. Job satisfaction and emotional work tasks : dentists in Sweden and Denmark

  Författare :Kamilla Bergström; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentists; emotion work; job satisfaction; new public management; emotional dissonance; eudaimonia; private dentistry; public dentistry; work environment; psycho-social; interaction; dentist - patient relationship; trust; intrinsic rewards; organisation; dental education; tacit knowledge;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av två studier som utgår från projektet ”Det goda arbetet”. Det överordnade syftet med projektet Det Goda Arbetet var att använda tandvård som ett exempel på ett arbete där relationerna med patienterna utgör arbetets kärna. LÄS MER

 3. 3. Respiratory Sinus Arrhythmia and Emotion : Effects of pictorial stimuli and state anxiety

  Författare :Peter Jönsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; state anxiety; emotion; HRV; heart rate variability; RSA; Respiratory sinus arrhythmia; Psykologi;

  Sammanfattning : Respiratory sinus arrhythmia (RSA) refers to heart rate variations due to respiration, which results from parasympathetic nervous system activity mediated via the tenth cranial nerve, the vagus. Thus, the magnitude of RSA is considered as an index of cardiac vagal tone. This thesis explored RSA during emotional responding in healthy women and men. LÄS MER