Sökning: "emotional labour svenska"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden emotional labour svenska.

 1. 1. Omsorgsarbete i omvandling : Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

  Författare :Renita Sörensdotter; Helena Wulff; Eva Reimers; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Gender; heteronormativity; homosociality; home helpers; caring; ethnicity; class; gender equality; emotional labour; joking; the body; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : Hemtjänstyrket är ett yrke i förändring. Arbetet har allt sedan hemtjänsten startade sin verksamhet 1950 framför allt utförts av vita svenska medelålders kvinnor med bakgrund i arbetarklassen. De som arbetar inom hemtjänsten idag har dock varierande ursprung, kön, klassbakgrund och ålder. LÄS MER

 2. 2. Ett fåfängt arbete : Möten med modeller i den svenska modeindustrin

  Författare :Ann Frisell Ellburg; Mark Graham; Don Kulick; Lena Martinsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fashion models; fashion industry; gender; heteronormative; sexualization; Social anthropology ethnography; Socialantrolopologi etnografi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the working life of fashion models in the Swedish Fashion Industry based on 18 months of ethnographic fieldwork among a network of female and male models in Stockholm. It charts the development of the modelling business in Sweden and locates it within the changing labour market of late capitalism. LÄS MER

 3. 3. Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna

  Författare :Anna Angelin; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsarbetslöshet; försörjningsstöd; socialbidrag; vanmakt; stigmatisering; fattigdom; aktivering;

  Sammanfattning : In the early 1990s a severe economic recession struck Sweden. The generation about to establish themselves on the labour market at this time were born in the mid seventies. They experienced unemployment and welfare dependency to a considerably higher extent than any previous generation in the modern Swedish welfare state. LÄS MER

 4. 4. The Feeling of Migration : Narratives of Queer Intimacies and Partner Migration

  Författare :Sara Ahlstedt; Peo Hansen; Ulrika Dahl; Lena Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migration; queer migration; privileged migration; intimate migration; homonationalism; entanglement; emotions; love; loss; belonging; sexuality; gender identity; race; narrative analysis;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes narratives of queer partner migration, that is, a family-tie migration in which one of the partners of a relationship has migrated in order for the partners to be together, and where the partners queer the migration in the sense that they have a non-normative sexuality and/or gender identity. The purpose of the study is to examine how queer partner migrants and their Swedish partners experience the migration process – which continues also once the administrative process has been completed – by analyzing the emotions and feelings that emerge in the process. LÄS MER