Sökning: "emigranter"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet emigranter.

 1. 1. Back to the Motherland Repatriation and Latvian Émigrés 1955-1958

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Baltic Languages, Finnish and German, Stockholm University

  Författare :Lilita Zalkalns; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Repatriation; Cold War studies; emigration; Soviet foreign policy; Latvian émigrés; Latvian émigré press; Soviet propaganda; compatriots; KGB; Soviet espionage; displaced persons; political refugees; Soviet Amnesty decree; repatriering; Kalla kriget; emigration; sovjetisk utrikespolitik; lettiska emigranter; lettisk emigrantpress; sovjetisk propaganda; compatriots; KGB; sovjetiskt spionage; displaced persons DPs ; politiska flyktingar; sovjetisk amnestilag; Baltic Languages; baltiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is about a remarkable experience lived through by Latvian émigrés in the mid-1950s. They were the targets of a Soviet repatriation campaign, operated by the KGB, which not only envisioned their repatriation to the Soviet Latvian homeland, but also anticipated the destruction of their émigré society as they knew it. LÄS MER

 2. 2. Tyskar i Kalmartrakten En etnologisk studie av berättelser om historia, identitet och tillhörighet

  Detta är en avhandling från Kalmar : Kalmar läns museum

  Författare :Barbro Johnsson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Germany; life story; narrators; narratives; nationality; nation; identity; family; childhood; homeland; Heimat; everyday life; capital; biography; history; Nazism; Second World War; refugees; emigration; emigrants; Sweden; negative attitudes; Tyskland; levnadsberättelser; berättare; berättelser; nationalitet; nation; identitet; familj; barndom; Heimat; vardagsliv; kapital; biografi; historia; Nazism; andra världskriget; flyktingar; emigration; emigranter; Sverige; negativa attityder; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The study deals with the life stories of six women and four men who were born in Germany and who now live in Sweden.  Its purpose is to examine the histories of those who grew up in Germany during and after the Nazi era, their descriptions of their lives and experiences during childhood and adolescence, and how they regard their encounters with Swedish people, and the ways in which these encounters have affected their ways of describing the growth of their attachment to this country. LÄS MER

 3. 3. The answers you seek will never be found at home Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly-skilled Estonians

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Maarja Saar; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reflexivity; highly skilled migration; Eastern Europe; lifestyle migration; Östeuropa; reflexivitet; migration; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan migration, reflexivitet och social klass. I fokus för den empiriska analysen står högt kvalificerade estniska emigranter. Reflexivitet har hittills inte varit ett viktigt begrepp i migrationsstudier. LÄS MER