Sökning: "emancipation och motstånd hillevi lenz taguchi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden emancipation och motstånd hillevi lenz taguchi.

  1. 1. Emancipation och motstånd dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan

    Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

    Författare :Hillevi Lenz Taguchi; Jeanette Rhedding Jones; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : Observation and documentation has been used in Sweden during all of the past century, with many different purposes. The dominant purpose has been to determine the child’s development in relation to paediatrics and different theories of developmental and psychodynamic psychology. LÄS MER