Sökning: "elmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet elmarknad.

 1. 1. Resursbaserad Konkurrenskraft – en analys av elleverantörers konkurrensfördelar

  Författare :Anders Sandoff; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resursbaserad; strategi; konkurrenskraft; avreglerad; elmarknad; värdeskapande; elhandelResource Based;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Svensk vattenkraft ur ett europeiskt perspektiv : några exempel

  Författare :Lars R. Nilsson; Björn Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : The deregulation and integration of the Nordic electricity market into the European Union's internal electricity market will have a major impact on the current Swedish energy system. In particular, Swedish hydropower, the mainstay of Swedish energy, will have a significantly different role under these new conditions. LÄS MER

 3. 3. Affärsrelationer på den svenska elmarknaden

  Författare :Lennart Haglund; Cecilia Lindh; Sabine Gebert Persson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elhandel; affärsrelation; industri; förtroende; engagemang; anpassning; ömsesidigt beroende; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : I början av 90-talet avreglerades elmarknaden i ett försök att skapa konkurrens och därigenom större valfrihet och bättre priser för användarna. Sedan dess har många nya företag som säljer elektricitet (elhandelsbolag) etablerats, och på dagens elmarknad erbjuds dessutom ett stort utbud av tjänster. LÄS MER

 4. 4. Biobränslets utnyttjande i Västernorrland : optimering av energiflöden till olika behovskategorier

  Författare :Per Jelvehed; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det regionala energisystemet i Västernorrland är uppbyggt av flera kommunala energisystem. I projektet har fyra scenarion analyserats vilka kan vara realistiska i en tid av förändring på energimarknaden. LÄS MER

 5. 5. Numerical methods for the calibration problem in finance and mean field game equations

  Författare :Love Lindholm; Anders Szepessy; Lina von Sydow; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis contains five papers and an introduction. The first four of the included papers are related to financial mathematics and the fifth paper studies a case of mean field game equations. LÄS MER