Sökning: "elin funck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden elin funck.

  1. 1. Ordination Balanced Scorecard översättning av ett styrinstrument inom hälso- och sjukvården

    Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

    Författare :Elin K. Funck; Växjö universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Balanced Scorecard; performance measurements; health care; translation; Scandinavian institutionalism; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

    Sammanfattning : This study examines the implementation of Balanced Scorecard (BSC) in health care organisations. BSC, a management control model based on measurements in different perspectives, has become one of the most popular performance measurement models during the last two decades and widely adopted in practice. LÄS MER