Sökning: "elimination lineup"

Hittade 1 avhandling innehållade orden elimination lineup.

  1. 1. Children As Eyewitnesses: Memory recall and face recognition

    Författare :Gunilla Fredin; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sequential lineup; confidence; question format; Child eyewitness; event memory; elimination lineup;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingens syfte var att undersöka hur väl barn kan återberätta en bevittnad händelse och vid behov identifiera en misstänkt gärningsman i en ”lineup”, en vittneskonfrontation där en misstänkt tillsammans med fem personer som liknar den misstänkte presenteras på fotografier. Tre studier genomfördes. LÄS MER