Sökning: "elias"

Visar resultat 1 - 5 av 363 avhandlingar innehållade ordet elias.

 1. 1. Botaniskt-antiqvariske excursioner, hvilka med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Elias August Carlsten af Östgötha landskap. på ekonom. audit. d. 15 Junii 1836 f. m. 4. Den andra: Om sädesslagens stamband

  Författare :Elias Fries; Elias August Carlsten; Elias Fries; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förteckning på phanerogamer och ormbunkar i Österåkers socken af Södermanland : Akademisk avhandling ..., under inseende af mag. Elias Fries ... för philosophiska graden

  Författare :Elias Fries; P. J. Hellbom; Elias Fries; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio philologica, de necessitate et utilitate linguæ Arabicæ cum reliquis dialectis theologo. Quam ... Publico examini submittunt Elias Hedendahl, ... et Carolus Ericus Hultin, Sudermannus. In audit. ecclesiast. d. VI. April. MDCCXCI. h. a. m. s

  Författare :Elias Hedendahl; Carl Eric Hultin; Elias Hedendahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Helsinglands Cotyledoneæ och Heteronemeæ : akademisk afhandling, med vidtberömda Philos. facultetens tillstånd, under inseende af Mag. Elias Fries

  Författare :Elias Fries; Robert Vilhelm Hartman; Elias Fries; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Quæ sit generalium et specialium inter ipsa ratio, disquisitio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. Mag. Elias Augustus Carlsten et Carolus Thiod. Sjögren Ostrogothi. In auditorio Gust. die XIII junii MDCCCXLII ..., Pars I

  Författare :Elias August Carlsten; Carl Theodor Sjögren; Elias August Carlsten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER