Sökning: "elevplanen som text om identitet genus makt och styrning i skolans elevdokumentation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden elevplanen som text om identitet genus makt och styrning i skolans elevdokumentation.

  1. 1. Elevplanen som text : om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation

    Författare :Ingela Andreasson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER