Sökning: "elevers lärande grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden elevers lärande grundskolan.

 1. 1. Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet : förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse

  Författare :Cecilia Lindblom; Agneta Hörnell; Inger Erixon Arreman; Päivi Palojoki; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärande; ramfaktorer; grundskola; hem- och konsumentkunskap; Kostvetenskap; Food and Nutrition;

  Sammanfattning : Background People are faced with a variety of consumer choices every day. If they do not have adequate and appropriate knowledge their choices create a greater risk of negative effects for the environment and the economy, and also for the individual's personal health and economic circumstances. LÄS MER

 2. 2. Grundskoleelevers design i lärande : En studie om lärprocesser i programmering

  Författare :Maria Sparf; Susanne Kreitz-Sandberg; Håkan Löfgren; Susanne Kjällander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; approach; engagement; design for learning; computational thinking science centre; programmering; tillvägagångssätt; engagemang; design för lärande; datalogiskt tänkande; science center;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the knowledge about how pupils design their learning in programming. It is mainly the learning process, how pupils deal with problems in programming and how they become, are and remain engaged in the tasks, which is of interest. LÄS MER

 3. 3. Interkulturellt lärande : intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början

  Författare :Monica Eklund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras interkulturellt lärande dels utifrån statens intentioner avseende den formella socialisationens mål och innehåll, dels utifrån lärandet hos eleverna, det vill säga som realitet. Det övergripande målet var att analysera om den offentliga socialisationen inom grundskolan ger barn och ungdomar redskap att hantera kulturell mångfald. LÄS MER

 4. 4. Möten där vi blir sedda : en studie om elevers engagemang i skolan

  Författare :Helena Andersson; Mats Trondman; Susan Tetler; Mona Holmqvist; Mona Holmqvist Olander; mats Trondman; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Delaktighet; gemenskapande praktiker; kollektivt lärande; känsla av tillhörighet; engagemang; grundskolan; inflytande; Engagemang; delaktighet;

  Sammanfattning : This thesis concerns students’ engagement with school. In Sweden there are as many as 17,5 % of the students, who after year nine do not get the grades in order to be admitted to the national program at the upper secondary school. In this thesis, Students’ experiences are focused in order to understand engagement with school. LÄS MER

 5. 5. Att iscensätta lärande : lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Författare :Els-Mari Törnquist; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Music education; pedagogical work; artistic; social; a music production; aesthetics learning; creating; creativty; individual; collective; community; participation; performance; externalization;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser mötet mellan de konstnärliga och pedagogiska dimensionerna i lärares pedagogiska arbete. Genom att undersöka lärares erfarenheter av musikalproduktion i skolan avser studien att fördjupa kunskapen om det professionella lärararbetet som grundar sig i lärares pedagogiska och konstnärliga utövande och praktiska kunskap. LÄS MER