Sökning: "elever med språk problem"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden elever med språk problem.

 1. 1. Nebensätze in Büchern und Köpfen : Zur Bedeutung der Begriffsvorstellungen beim Fremdsprachenerwerb

  Författare :Ingela Valfridsson; Astrid Stedje; Britta Hufeisen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; implicit knowledge; explicit knowledge; concept image; performance; grammar teaching; German; subordinate clause; German language; Tyska språket; tyska; German;

  Sammanfattning : The benefits of explicit knowledge for language learning is a much debated issue. In this study this question is approached from a new perspective since it focuses on the correlation between students’ concept images and their language ability. The focused concept is the subordinate clause in German. LÄS MER

 2. 2. Riskabla samtal : en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

  Författare :Johan Hofvendahl; Jan Anward; Anna Lindström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Parent-student-teacher conference; conversation analysis; strategy; risk; Kvartssamtal; utvecklingssamtal; samtalsanalys; strategi; risk; Languages and linguistics; Språkvetenskap; kvartssamtal; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this thesis, conversation analysis (CA) is applied to study “risk strategies” in parent-teacher-student conferences in the Swedish nine-year compulsory school. The material consists of 80 conferences collected at two different points in time: 45 from the period 1992–93 (at that time called kvartssamtal, lit. LÄS MER

 3. 3. En bildpedagogisk studie : lärare undervisar och elever gör bilder

  Författare :Hans Wetterholm; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogy and didactics; pupil artwork; primary school; picture communication; pictorial language; Action research; art education; Pedagogik; didaktik; Psychology; Psykologi; Primary School; Pedagogisk metodik; Education; Teaching; Bildundervisning; Konst; Sweden; Art; Grundskolan;

  Sammanfattning : The art education in Swedish primary and secondary schools is far from perfect and as a result pupils seldom reach the desired standard. National evaluations in 1989 and 1992 confirm this. Teachers admit that they lack specific subject knowledge and evaluation reveals that many aspects of older curricula still prevail. LÄS MER

 4. 4. Fantastiska fröknar : studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur

  Författare :Anna Maria Ursing; Malmö högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; kvinnliga lärare i litteraturen; kvinnliga lärare; svensk skönlitteratur;

  Sammanfattning : Giftaslystna guvernanter, profitinriktade pensionföreståndarinnor, flickskolelärarinnor som arbetar för rösträtt, småskollärarinnor som blir överfallna i ensliga skolor på landet, folkskollärarinnor som blir med barn och gymnasielärarinnor som älskar sina elever - i Fantastiska fröknar presenteras en rad olika kvinnoöden, alltifrån Emma Rönnqvist i Fredrika Bremers Presidentens döttrar till Greta Ribe i Björn Ranelids Kvinnan är första könet. Lärarinnan är en kvinna som tidigt träder ut i offentligheten och försörjer sig genom sin kunskap - men hon får lida för det. LÄS MER

 5. 5. Skrivande som handling och möte : Gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; uppsatsskrivande; gymnasiet; skrivuppgift; bedömning; svenskämnets skrivande; identitet och skrivande; självbild; written composition; school essay; assessment; self image; self conception; upper secondary school; writing identity; timeconditions; school subject of Swedish; writing instruction; skrivande; skrivforskning; interaktion; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER