Sökning: "electronic democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden electronic democracy.

 1. 1. Promoting Democracy Sweden and the democratisation process in Macedonia

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Rickard Mikaelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democracy promotion; democracy assistance; democracy; role theory; democratisation; Sweden; Macedonia; development cooperation; foreign policy; Demokratifrämjande aktiviteter; demokratibistånd; demokrati; demokratisering; roll teori; Sverige; Makedonien; bistånd; utrikespolitik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to an increased understanding of democracy promotion. Empirically, the study focuses on the multi-faced democratisation process in Macedonia; the official Swedish policy for democracy promotion; and actual Swedish attempts to promote democracy in Macedonia in the period 2000–2006. LÄS MER

 2. 2. Mot en digital demokrati? : Teknik, politik och institutionell förändring

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Joachim Åström; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Democracy; political participation; institutional change; local government; Internet; digital democracy; electronic democracy; electronic government; information society; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : New information and communication technologies are today put forward as one possible solution to the perceived problems of democracy. Seeing that the Internet enables new forms of communication and eases information gathering, one view says that the Internet will open up new participatory avenues and radically transform patterns of political participation. LÄS MER

 3. 3. Rätt elev i rätt klass Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Thom Axelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER

 4. 4. Funktionshinder, samtal och självbestämmande En studie av brukarcentrerade möten

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; Person-centred planning; Self-determination; Paternalism; Citizenship; Democracy; Discourse analysis; Funktionshinder; Brukarcentrering; Självbestämmande; Paternalism; Medborgarskap; Demokrati; Diskursanalys; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ur ett medborgarskaps- och kommunikativt perspektiv undersöka och problematisera funktionshindrade ”brukares” självbestämmande i samtal som förs under s.k. brukarcentrerade teammöten organiserade av en vuxen- respektive en barn- och ungdomshabilitering. LÄS MER

 5. 5. Överläggningar om hållbar utveckling En studie av studiecirkelsamtal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Martin Lundberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deliberative democracy; deliberations; study circle; sustainable development; Deliberativ demokrati; överläggningar; studiecirkel; hållbar utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Studiecirkeln är en pedagogisk praktik som tillskrivs en roll i den svenska demokratin. Studiecirkelns genomförande svarar väl mot en demokratisk praktik som framställs i deliberativ demokratiteori. Avhandlingens idé är att belysa deliberativ demokratiteori med empiri. LÄS MER