Sökning: "electrician"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet electrician.

  1. 1. Spänning och motstånd : en studie av samtal i karaktärsämnet på ett elprogram

    Författare :Fredrik Lundström; Anna Lindström; Fritiof Sahlström; Mathias Broth; Nigel Musk; Örebro universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; challenging activities; conversation analysis; vocational training; apprenticeship; poetics; classroom interaction; electrician; multimodal; Svenska språket; Swedish Language;

    Sammanfattning : This study examines how teaching is interactionally accomplished within a vocational program for students studying to become electricians. The data is drawn from video recordings of classroom lectures as well as hands-on instructions at construction work sites. LÄS MER