Sökning: "ekonomisk planering"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden ekonomisk planering.

 1. 1. Planering och placering : Den modernistiska stadsplaneringen och restaurangnäringens geografi i Stockholm 1930–2017

  Författare :Martin Söderhäll; Fredrik Sandgren; Jenny Lee; Inger Jonsson; Carina Gråbacke; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban planning; restaurant industry; Stockholm; 20th century;

  Sammanfattning : Inspired by the debate on the effects of large scale urban planning on the localization of small- and medium-sized businesses, this thesis focuses on the impact of modernist urban planning on the localization of restaurant outlets in Stockholm during the twentieth and early twenty-first centuries. The thesis is related to several literatures, including economic geography, urban history and to some extent the twentieth century history of the restaurant business in Sweden as well as urban food consumption. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk planering : teoretiska studier

  Författare :Ingvar Svennilson; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Makro-ekonomisk planering - orsaker och utveckling

  Författare :Kurt Wickman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Positionsanalys vid beslutsfattande och planering : Ekonomisk analys på tvärvetenskaplig grund

  Författare :Peter Söderbaum; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :position; positionsanalys; beslutsfattande; planering; tvärvetenskap; ekonomi; tröghet; osäkerhet; miljöproblem; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Positionsanalys presenteras som ett alternativ till traditionell Cost-Benefit analys (CBA). En mer tvärvetenskaplig och mångdimensionell ekonomisyn föreslås där ett tänkande i positions- eller tillståndstermer spelar en nyckelroll. LÄS MER

 5. 5. Förankring och Dialog : Kraftspelet mellan planering och demokrati

  Författare :Juan Velásquez A.; Gunnel Forsberg; Irene Molina; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anchorage; dialog; Action theories; planning; situated knowledge; postcolonial theory; phronesis; system-world; life-world; place-politics; Alby; förankring; dialog; handlingsteorier; planering; situerad kunskap; postkolonial teori; fronesis; systemvärld; livsvärld; platspolitik; Alby; Afianzamiento; dialogo; teorias de accion; planeación; conocimiento situacionado; teoria postcolonial; fronesis; mundo de la vida; mundo del sistema; politica placial; Alby; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis is a human geography study of how local planners prepared, implemented and followed up a dialogue with the inhabitants in Alby, a multicultural community. The planners based their work on the ambition that everything that is done to develop Alby should be anchored among the residents in a democratic manner. LÄS MER