Sökning: "ekonomisk geografi Kulturgeografi"

Visar resultat 1 - 5 av 398 avhandlingar innehållade orden ekonomisk geografi Kulturgeografi.

 1. 1. Sami tourism in Northern Sweden Supply, demand and interaction

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Robert Pettersson; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Indigenous Tourism; Sami; Sápmi; Tourism Supply; Tourism Demand; Attitudes; Stated Preference.; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi; Social and economic geography; Stated Preference; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Indigenous tourism is an expansive sector in the growing tourism industry. The Sami people living in Sápmi in northern Europe have started to engage in tourism, particularly in view of the rationalised and modernised methods of reindeer herding. Sami tourism offers job opportunities and enables the spreading of information. LÄS MER

 2. 2. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER

 3. 3. Geographies of Place Branding Researching through small and medium sized cities

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Human Geography, Stockholm University

  Författare :Ida Andersson; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; geografi med kulturgeografisk inriktning; Geography with Emphasis on Human Geography; place branding; place marketing; small and medium sized cities; hotels; flagship buildings; policy tourism; policy boosterism; green cities; regional development; economic geography; Sweden; Växjö; Place branding;

  Sammanfattning : Place branding is commonly conceptualized with a focus on big cities, such as London, New York and Singapore, building from concepts and models from mainstream branding theory. In contrast to such conceptualizations, this thesis focuses on place branding in small and medium-sized cities. LÄS MER

 4. 4. Öländska platser anslagstavlor i synliggörandets geografi

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Christer Foghagen; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography; Turism; plats; Öland; platsskapande; rum; lokal- och regional utveckling; relationell teori; ekonomisk geografi; humanistisk geografi; mat- och odlingstraditioner; konst; Human Geography; Kulturgeografi; Cultural Economy; Kulturekonomi;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative excursion into the concept of place creation and place construction. It departures from the way place is discussed within both relational theory and humanistic geography. LÄS MER

 5. 5. Utjordar och ödegårdar

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Olof Karsvall; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The crisis of the Late Middle Ages is still an ongoing discussion. Desertion of small isolated settlements in woodlands is a well known fact. In villages and hamlets, however, desertion is hidden because holdings were merged (partial desertion). LÄS MER