Sökning: "ekologiskt"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade ordet ekologiskt.

 1. 1. (Re)Creating Ecological Action Space : Householders' Activities for Sustainable development in Sweden

  Författare :Karin Skill; Elin Wihlborg; Per Gyberg; Susan Baker; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable development; households; ecological action space; structuration theory; political participation; environmental problems; gender; Hållbar utveckling; hushåll; ekologiskt handlingsutrymme; politiskt deltagande; miljöproblem; genus; struktureringsteori; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Where does my individual responsibility for the environment start and end? Should I be responsible for environmental stress in India only because my shoes were produced there, or for climate change that endangers species in Antarctica, or rising sea levels on Pacific islands which just might have been caused by my driving? What do I need to do if I think it is my responsibility? And how do I decide which is a better alternative from an environmental point of view? Who should I trust when deciding on what action to take, and what opportunities do I need for acting?This multidisciplinary thesis takes the politicization of everyday household activities due to environmental consequences, and individualization of responsibility, as its starting points. These points make it increasingly important to understand what responsibility individuals experience, and how they act in accordance with these perceptions. LÄS MER

 2. 2. Dual Careers of Swedish University Student-Athletes : A Synthesis of Holistic Developmental and Ecological Approaches

  Författare :Lukas Linnér; Natalia Stambulova; Kristina Ziegert; Judy Van Raalte; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; dual career; student-athlete; university; holistic developmental approach; holistic ecological approach; and dual career assistance; dubbel karriär; elitidrottande student; universitet; holistiskt utvecklingsperspektiv; holistiskt ekologiskt perspektiv; och stödmodell;

  Sammanfattning : The Swedish dual career (DC) system has a history of providing support at the gymnasium/upper secondary level since the early 1970s. Since 2012, there has been a call from the European Union to member states to develop a support provision throughout athletes’ DCs based on national research. LÄS MER

 3. 3. Kortare arbetsdag : en väg till ett mer ekologiskt arbetsliv?

  Författare :Birgitta Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetstidsförkortning; Arbetstid; Välfärd; Vårdyrken; Sverige; Löner; Arbetsupplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Aktiviteter för passivhus : En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Författare :Wiktoria Glad; Kajsa Ellegård; Bo Lenntorp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER

 5. 5. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER