Sökning: "ekologisk mat"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden ekologisk mat.

 1. 1. Hållbarhet till middag : En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

  Författare :Matilda Marshall; Katarzyna Wolanik Boström; Alf Arvidsson; Magdalena Petersson McIntyre; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sustainability; food; consumption; sustainable consumption; practices; social practice theory; practice bundles; organic food; local food; culture; everyday life; ethnography; ethnology; green distinction; green capital; Hållbarhet; mat; konsumtion; hållbar konsumtion; praktiker; praktikteori; praktikknippen; ekologisk mat; lokalproducerad mat; kultur; vardagsliv; etnografi; etnologi; grön distinktion; grönt kapital; Ethnology; etnologi; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability has become a conspicuous term in the public and political debate, as well as in the landscapes of consumption. This study focuses on how people understand and practice sustainability through food in their everyday life. LÄS MER

 2. 2. Hur blir djur mat? : En kritisk studie av den etiska djurproduktionen i svenska ekologiska organisationer

  Författare :Josefin Velander; Majken Jul Sørensen; Annika Jonsson; Karen Lykke Syse; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; animal studies; food animals; organic food sector; meat production; power knowledge relations; sustainability; ethics; human-animal relations; sociology of knowledge approach to discourse; subject object; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Modern Western society is characterized by an increased consumption of animals, which has led to consequences in the form of an intensified exploitation of animals and the environment. The purpose of the dissertation is to examine the processes by which certain animals are made into food, and how power structures between humans and animals are maintained or challenged in Swedish organic organizations. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk mat och psykisk hälsa : unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande

  Författare :Elisabeth von Essen; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i eko-psykologin och ett livsvärldsfenomologiskt perspektiv beskrivs unga vuxnas val av ekologisk mat som en naturbaserad form av självterapeutisk intervention för att förbättra psykisk hälsa. Syftet med undersökningen var att försöka förstå hur unga vuxna aktivt använder relationen mellan kropp och mat i vardagen som del av en strategi för att uppnå välbefinnande och bättre hantera existentiella problem och ängslan inför framtiden. LÄS MER

 4. 4. Modeling lichen performance in relation to climate : scaling from thalli to landscapes

  Författare :Anna V Jonsson Čabrajić; Kristin Palmqvist; Jon Moen; Per-Anders Esseen; Mikaell Ottosson-Löfvenius; Göran Ågren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lichen; growth; model; micro-climate; hydration; activation; photosynthesis; respiration; Terrestrial ecology; Terrestisk ekologi; ekologisk botanik; Ecological Botany;

  Sammanfattning : Lichens can colonize nearly all terrestrial habitats on earth and are functionally important in many ecosystems. Being poikilohydric, their active growth periods are restricted to periods when the thallus is hydrated from atmospheric water sources, such as rain, fog and high relative humidity. LÄS MER

 5. 5. Från mål till måltid : Implementeringen av det politiska målet om 25 procent ekologisk mat i offentlig sektor år 2010– en fallstudie kring skolmaten i Växjö

  Författare :Lars Arvidsson; Ali Najib; Susanna Heldt Cassel; Rickard Ulmestig; Kristina Zampoukos; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy implementation; institutional framework; organization; street level bureaucracy; organic food; sustainable development; Växjö; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the implementation of a political aim – formulatedfrom a context of sustainable development. In 2006 both the Swedish national Parliament andthe municipality of Växjö (among others) stated that 25% of publically served food wouldstem from organic production by the end of 2010. LÄS MER