Sökning: "eftermontering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet eftermontering.

  1. 1. Vibration mitigation of high-speed railway bridges : Application of fluid viscous dampers

    Författare :Sarah Tell; Raid Karoumi; Ülker-Kaustell Mahir; Andreas Andersson; Bill F. Jr. Spencer; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; dynamics; vibration mitigation; railway bridge; high-speed trains; bridge deck acceleration; passive damping; fluid viscous dampers; retrofit; dynamik; vibrationsdämpning; järnvägsbro; höghastighetståg; brobaneacceleration; passiv dämpning; viskösa dämpare; eftermontering; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

    Sammanfattning : At the moment of writing, an expansion of the Swedish railway network has started, by constructions of new lines for high-speed trains. The aim is to create a high-speed connection between the most populous cities in Sweden - Stockholm, Göteborg and Malmö, and the rest of Europe. LÄS MER