Sökning: "educational uses"

Visar resultat 1 - 5 av 134 avhandlingar innehållade orden educational uses.

 1. 1. Innehållsdesign Principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Monica Langerth Zetterman; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Text Encoding Initiative; markup; markup languages; text encoding; history of education; prosopography; educational science; educational uses; methods in education; methodology; historical sources; digital collection; collective biography; electronic texts; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores content design – an area which encompasses the practices and the conceptions of the description, organisation and manipulation of digital content. The overall aim was to identify and examine principles, methods and tools appropriate for content design within the humanities and the social sciences. LÄS MER

 2. 2. Educational Software in Engineering Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ramon Garrote Jurado; Högskolan i Borås.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER

 3. 3. Educational Software in Engineering Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Ramon Garrote Jurado; Max Scheja; Michael Christie; Nabil Zary; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER

 4. 4. Förskollärares konstruktion av ett fysikaliskt fenomen som objekt för lärande i förskola – en komplex och föränderlig process

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Lina Hellberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fysik; förskola; undervisning; lärandeobjekt; förskollärare; arbetslag;

  Sammanfattning : Det naturvetenskapliga innehållet blev tydligare identifierat och framskrivet genom den reviderade läroplanen(Utbildningsdepartementet, 2010). Samtidigt beskrivs en osäkerhet hos verksamma i förskola kring vad och hur det naturvetenskapliga innehållet kan ta sig uttryck i verksamheten (Skolinspektionen, 2018). LÄS MER

 5. 5. Den livsupplysande texten : En läsning av N.F.S. Grundtvigs pedagogiska skrifter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Bosse Bergstedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university; folk high school; rhetoric; deconstructive reading; pedagogical text; spiritual force; interaction; N F S Grundtvig; life enlightenment; Life enlightenment; Spiritual force; Interaction; Pedagogical text; Deconstructive reading; Rhetoric; Folk High School; University;

  Sammanfattning : N F S Grundtvig, 1783-1872, was the founder of the folkhögskola, ("Folk High School", Residential colleges of general, liberal education for adolescents and adults), but he also was a pastor, a poet, and a historian. The dissertation presents an overview of Grundtvig's pedagogical thoughts, including his ideas of both the folkhögskola and a Nordic University. LÄS MER