Sökning: "educational science"

Visar resultat 1 - 5 av 599 avhandlingar innehållade orden educational science.

 1. 1. Different Images of Science - A study of how science is constituted in exhibitions

  Författare :Eva Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning in informal settings; science exhibitions; staff members; exhibition design; exhibition contents; museums; Science centres; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Humanities Social Sciences; informal learning; science centres;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom science och technology centre (STC)-rörelsen finns det uttalade mål och ambitioner att öka allmänhetens intresse och förståelse för naturvetenskap. Samtidigt ifrågasätter många forskare de val som görs vad gäller utställningarnas innehåll och hävdar att det är vanligt att en alltför produktorienterad syn på naturvetenskap presenteras. LÄS MER

 2. 2. Education, Stratification and Reform Educational Institutions in Comparative Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marcus Österman; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Detracking; Education; Educational institutions; Educational inequalities; Education policy; Educational reform; Educational systems; Equality; Political economy; Political Parties; Social Trust; Tracking; Vocational education; Vocational training; Varieties of Capitalism; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The main argument of this thesis is that research has to take the institutional character of education seriously. Educational institutions carry considerable weight for outcomes of education and their design is a matter of intense political debate. LÄS MER

 3. 3. Taste for Science How can teaching make a difference for students’ interest in science?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University

  Författare :Per Anderhag; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interest in science; taste for science; norms; values; aesthetics; secondary school; home background; teaching; learning; equity; pragmatism; Bourdieu; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to describe and analyse aspects of home background and teaching that may be important for students’ capability and will to participate in science. The purpose is to make explicit how teaching can support students in developing an interest in science and so counter-balance the restricted opportunities some students may have due to upbringing. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University

  Författare :Katarina Schenker; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 5. 5. Simulated "real" worlds: Actions mediated through computer game play in science education

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Elisabet M Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer game play science education computer games game-based learning; Agent O; empirical studies; SimCity 4; mediated action; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; computer game play; science education; computer games; game-based learning;

  Sammanfattning : Over the last decade, a great variety of visionary ideas and beliefs have been brought forward, regarding the potentials of using computer games as a tool for learning and mediation in educational settings. This thesis aims at contributing to research in this field, by empirically exploring what happens when students play and reflect on their computer game play in science education. LÄS MER