Sökning: "educational resources"

Visar resultat 1 - 5 av 303 avhandlingar innehållade orden educational resources.

 1. 1. Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Peter Karlsudd; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Informatik; Information Systems; special school.; school-age care system; mental handicap; leisure time teacher; Day-centre for school-age children; integration; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudtanken i svensk välfärdspolitik är att genom generella åtgärder skapa ett samhälle tillgängligt för alla medborgare. Det är därför viktigt att undvika segregering och särlösningar och i stället höja normalverksamhetens standard. LÄS MER

 2. 2. Förskolans pedagogiska praktik som interaktion Frågor och svar i vardagliga förskoleaktiviteter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sara Dalgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Everyday activities in preschool; the educational practice of preschool; social interaction; ethnomethodology; conversation analysis; question-answer-sequences; educational practice;

  Sammanfattning : The overarching aim of the present study is to elucidate how preschool teachers and children in their interaction accomplish institutional everyday activities in preschool. What is analyzed, more specifically, is how the preschool teachers and children use certain interactional phenomena as resources when they organize their social interaction. LÄS MER

 3. 3. Reflektion och självinsikt i "den kommunikativa pedagogiken"

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Elisabeth Cederwald; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; kommunikativ pedagogik; Reflektion; självinsikt; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Pedagogisk metodik; Kommunikationspsykologi; Personlig utveckling; Teaching - Methodology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Tallsten barnomsorgs- och skolenhet införde man 1996, som del i en omorganisation av verksamheten, ett nytt tanke- och arbetssätt utifrån en kommunikativ pedagogik. Tre mindre organisatoriska enheter, som var mer eller mindre slutna i förhållande till varandra, slogs samman till en enhet. LÄS MER

 4. 4. Developing educational computer-assisted simulations Exploring a new approach to researching learning in collaborative health care simulation contexts

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars O. Häll; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; computer simulation; collaboration; health care; context; design; ecology of resources.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Health care education is developing and simulations, in different guises, are gaining increasing attention as a means of overcoming tensions between instructional models and educational objectives. The role of simulations is, however, yet to be fully defined and will be dependent on the actual impact simulations on educational practice. LÄS MER

 5. 5. Skoldaghem: Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd

  Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

  Författare :Ingrid Sandén; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special day-school; work and other interaction; social skill in play; sense of self; sense of competence; Interviews; pupils in need of special support; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis concerns ten pupils in need of special support. The overriding principle governing the Swedish educational system today is that pupils with functional difficulties should be integrated into ordinary schools, but exceptions may be made and the pupils can attend a special day-school. LÄS MER