Sökning: "educational material"

Visar resultat 1 - 5 av 675 avhandlingar innehållade orden educational material.

 1. 1. Utbildningskapital : Om hur det alstras, fördelas och förmedlas

  Författare :Ida Lidegran; Donald Broady; Brigitte Le Roux; Sigbrit Franke; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Education; Pedagogik; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on how educational capital is generated, distributed, and transmitted. Two of the most resource-rich regions in Sweden are investigated: Uppsala—wealthy in educational capital—and the northern part of Stockholm where economic capital predominates.The tools, the most significant concepts—e.g. LÄS MER

 2. 2. Educational Software in Engineering Education

  Författare :Ramon Garrote Jurado; Max Scheja; Michael Christie; Nabil Zary; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; pedagogik; Education; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER

 3. 3. A Material Framework for Product Design

  Författare :Charlotte Asbjørn Sörensen; Valentina Rognoli; Malmö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; experiential learning; material practices in design; pedagogic framework; higher education; product design; material selection; sensorial characteristics; technical properties; material criteria activities; case study;

  Sammanfattning : A new paradigm is slowly making its way into society, affecting our material practice as designers. Materials selection in design and product development has for a long time been dominated by a purely technical approach, mainly focusing on properties and performance. LÄS MER

 4. 4. Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York

  Författare :Mikael Börjesson; Donald Broady; Sverker Sörlin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; transnational educational strategies; higher education; globalisation; educational system; Paris; New York; sociology of education; Bourdieu; transnational capital; field; geometric data analysis; correspondence analysis; Euclidean classification; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Education is a neglected area within globalisation research, and, within educational research, very few studies have been devoted to transnational phenomena. In this study, transnational educational strategies are analysed as ingredients in social groups’ strategies, while the transnational investments of higher education institutions are understood primarily as resources in national educational field struggles. LÄS MER

 5. 5. Moralen, barnet eller vetenskapen? : En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen

  Författare :Agneta Linné; Lars-Magnus Engström; Donald Broady; Ulf P. Lundgren; Daniel Kallós; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teacher education; educational sociology; educational history; educational theories; social theories; curriculum research; curriculum theory; theories of cultural reproduction; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Tradition and change in compulsory school teacher education are studied historically, using the theoretical framework of curriculum theory and theory of cultural reproduction. The concepts of classification and framing are used as analytic devices. LÄS MER