Sökning: "economic system"

Visar resultat 1 - 5 av 1398 avhandlingar innehållade orden economic system.

 1. 1. Seven Years That Shook Economic and Social Thinking Reflections on the Revolution in Communist Economics 1985-1991

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Bengt Svensson; Thomas Jonter; Ulf Jonsson; Ronny Pettersson; Ann-Mari Sätre Åhlander; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; perestroíka; planned economy; labour theory of value; socialist market; market socialism; market economics; shock therapy; gradual transition; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The main theme of this study is to analyze the Soviet economic theoretical debate in the period 1985 – 1991. This period of reconstruction gave possibilities of a more free debate. LÄS MER

 2. 2. Economic Growth and Fiscal Policy

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Pontus Hansson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; public debt; Economics; tax harmonization; financial lending; economic growth; fiscal policy; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering;

  Sammanfattning : This thesis deals with the two subjects economic growth and fiscal policy. The first three chapters after the introduction are theoretical approaches to the determination of long-run growth. In each of these chapters, the ability of fiscal policy to influence long-run growth is examined as well. LÄS MER

 3. 3. Sturetidens monetära system : Pant eller penningar som information i köpstaden Arboga

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Bo Franzén; Maria Ågren; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Patrick Svensson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Lantbruksekonomi; Agricultural economics; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; 19th century Sweden.; event-history analysis; longitudinal analysis; literacy; enclosures; credit market; peasants; property rights; agricultural revolution; Entrepreneurs; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : This study deals with the agricultural transformation in 19th century Sweden. The aims are: firstly, to analyse the peasants' role as entrepreneurs in the transformation of agriculture, and secondly, to identify the distinctive characteristics of the agrarian entrepreneurs by studying particular aspects of entrepreneurial dealings during the agricultural transformation in Scania between 1800 and 1870. LÄS MER

 5. 5. Sjukvårdens industrialisering Mellan curing och caring –sjuksköterskearbetets omvandling

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Helen Strömberg; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; care act; care system; care work; caring; curing; gender; gender division; gender system; hospitals; nursing; institutions; Sweden; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This dissertation examines changes in the Swedish health care system during the period 1962-2000. During this period, three legislative changes affected the development of the health care system. Firstly, the Health care act of 1962 that increased the county councils responsibility for the health care. LÄS MER