Sökning: "economic rent"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden economic rent.

 1. 1. Control and Rent-Seeking: The Role of the State in the Thai Cassava Industry

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Somboon Siriprachai; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; Cassava; The Thai State; Transaction Costs; Rent-Seeking; New Institutional Economics; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : What we can conclude from this study is that the state and the market are not perfect substitutes in allocating resources and sustaining economic development separately. The case of the Thai cassava industry seems to suggest that the Thai state is not benevolent, but predatory in nature. LÄS MER

 2. 2. Bending the Kuznets Curve - Wrenching and Levelling Forces during Agricultural Transformation in Taiwan and Chile

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chile; Taiwan; initial conditions; agricultural transformation; wrenching and levelling forces; the Kuznets Curve; Economic growth; income distribution; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur förhåller sig ekonomisk tillväxt och fördelning till varandra när en ekonomi genomgår en strukturomvandlingsprocess? Denna klassiska frågeställning utgör det centrala problemet för denna avhandling. När Simon Kuznets i mitten av 1950-talet tog sig an samma fråga fann han med begränsade data att ekonomisk tillväxt förmodligen ökar inkomstklyftorna under en inledande period innan inkomster så småningom jämnas ut. LÄS MER

 3. 3. To Have and to Hold: Continuity and change in property rights institutions governing water resources among the Meru of Tanzania and the BaKgatla in Botswana; 1925-2000

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Ellen Hillbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional change; Botswana; institutions; Kgatleng; Meru; natural resources; property rights; Tanzania; Sub-Saharan Africa; water; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diskussionen tar sin utgångspunkt i den klyfta som finns mellan, å ena sidan, stora delar av forsknings- och policy-världen och, å andra sidan, den verklighet som författaren stött på ute på den afrikanska landsbygden. Forskningsvärlden ser vattenresurser som en rent ekonomisk tillgång och småskaliga bönder beskrivs såsom vinstmaximerande individer, medan verkligheten är att vatten är en livsnödvändig förutsättning, inte bara för allt liv, utan även för en grundläggande inkomst för jordbrukarna och därmed behandlas som allmän resurs. LÄS MER

 4. 4. Essays on risk and housing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Han-Suck Song; KTH.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; housing risks; risk management; strategic alliances; housing construction; low-income housing; real options; tenure choice; rent regulation; housing cooperative conversion; price index; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics Econometrics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi Ekonometri; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Ekonomisk geografi;

  Sammanfattning : There is a series of different types of risk on the housing market and related industries.  The six papers in this doctoral dissertation are about a number of the many dimensions of risk management on the housing market. LÄS MER

 5. 5. Interest Groups and Government Policy. A Political Economy Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik CA Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; ekonomisk politik; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonometri; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Special Interest Groups; Lobbying; Labour Unions; Information; Growth; Inequality; Corporatism; Campaign Contributions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Politiska beslut föranleder ekonomiska agenter att organisera sig i intressegrupper och att agera strategiskt både i ekonomiska beslut och genom lobbyingaktiviteter, för att förbättra den situation som uppstår till följd av politiska beslut. Denna avhandling består av fyra artiklar som behandlar olika former av intressegruppsinflytande under olika institutionella former. LÄS MER