Sökning: "economic history -method -1930s Sweden"

Visar resultat 11 - 15 av 354 avhandlingar innehållade orden economic history -method -1930s Sweden.

 1. 11. Digitala drömmar och industriell utveckling en studie av den svenska dator- och tv-spelsindustrin 1980-2010

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet

  Författare :Ulf Sandqvist; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Business history; Sweden; Game industry; Game development; Digital games; Computer and video games; Industry Life Cycle; Creative destruction; Modularity.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and analyse the development of the Swedish video and computer game industry. The main focus is on the Swedish game development industry. The research was conducted with two different methods. LÄS MER

 2. 12. Tariffs, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858–1913

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Viktor Persarvet; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foreign trade; international trade; tariffs; effective rate of protection; trade policy; protectionism; taxes; Sweden; economic growth; structural change; industrialization; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis investigates the effects of Swedish tariff policy on trade and economic growth during Sweden’s industrial breakthrough in the second half of the nineteenth century. As the Swedish economy developed, its tariff policy also changed from relatively liberal to more protectionist. LÄS MER

 3. 13. Åt var och en efter behov? : En studie av lanthandeln i Revsundsregionen i Östra Jämtland 1870-1890

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Sandgren; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Rural retail trade; industrialisation; Sweden; regional economic development; consumer behaviour; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the rural retail trade (lanthandel) in the Revsund area 1870-1890. The area was industrialised from the 1850s by the inland expansion of the forestry and timber industries. The Free Trade Acts in 1864 paved the way for retailers outside the towns to play an important role in supplying the population with goods. LÄS MER

 4. 14. Lanthandeln : En studie av den fasta handelns regionala utveckling i Västmanlands län 1864-1890

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christer Petersson; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Rural retail trade; retailers; shopkeepers; regional economic development; Sweden; 19th century; industrialisation; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis has studied rural retail trade in the county of Västmanland over the period 1864-1890. The investigation has focussed on three different districts with differing pre-conditions for the development of rural retail trade. LÄS MER

 5. 15. Immigrant Employment Integration and Structural Change in Sweden, 1970-1995

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Pieter Bevelander; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; naturalisation; context of reception; structural change; Sweden; labour market; employment; integration; Migration; immigrant; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie handlar om sysselsättningsintegrationen av manliga och kvinnliga invandrare i Sverige mellan 1970 och 1995. Första kapitlet inleds med en översikt av teorier och tidigare studier om invandrares sysselsättning. Utifrån denna formuleras ett antal hypoteser. LÄS MER