Sökning: "ecclesiastical tradition"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden ecclesiastical tradition.

 1. 1. On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture : Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225

  Författare :A. M. Ciardi; Kyrko- och missionsstudier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Canon Law; canons; cathedral; cathedral chapter; cathedral culture; Church history; cult of saints; Denmark; education; episcopal election s ; legal history; liturgy; Lund; Middle Ages; monasticism; Scandinavia; textual transmission; ecclesiastical tradition; twelfth century;

  Sammanfattning : The cathedral was one of the most important institutions in medieval Europe. The local as well as ecclesiastical elite gathered around it and its bishop; the liturgy was celebrated day and night, year after year; the cathedral served as educational institution of the clergy. The cathedral chapter, i.e. LÄS MER

 2. 2. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt : Berättelser om barn, brudar och bröllop

  Författare :Karin Jarnkvist; Jørgen Straarup; Åsa Andersson; Karin Salomonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; wedding; marriage; gender; class; story; church; civil; religion; tradition; norms; relationships; rites; family; bröllop; äktenskap; giftermål; genus; klass; berättelse; kyrka; borgerlig; religion; tradition; normer; relationer; riter; familj; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; sociology of religion; religionssociologi; Bröllop; vigsel; rit; brudpar; barn;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. I den här studien berättar unga män och kvinnor i åtta heterosexuella par om sina bröllop, från det att beslutet om giftermål togs och tills bröllopsdagen är över. Hälften av paren gifter sig borgerligt och övriga enligt Svenska kyrkans vigselordning. LÄS MER

 3. 3. Under runristad häll : Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige

  Författare :Cecilia Ljung; Torun Zachrisson; Anders Andrén; Peter Carelli; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Early Christian grave monument; Eskilstunakista; runestone; Christianisation; burial customs; churchyard; commemoration; ecclesiastical organisation; Viking Age; early Middle Ages; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis examines transformations in burial and commemorative practices during the late Viking Age and early Middle Ages based on early Christian grave monuments (in sw. often named Eskilstunakistor); the first examples of churchyard memorials known in south central Sweden. LÄS MER

 4. 4. Julkrubban i Svenska kyrkan : Julkrubbans reception i Stockholm, Göteborgs och Lunds stifts gudstjänstrum fram till 1900-talets slut

  Författare :Hans Ahlfors; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Christmas crib; Ecclesiastical archives; questionnaires; Catholic; Home Mission;

  Sammanfattning : The basis for this thesis is mainly gathered from Lund University’s Archives of Ecclesiastical History, LUKA. Questionnaires called ”kyrklig sed” are frequently emitted to all Swedish parishes to document different customs within the church. Since 1962 they also contain questions about cribs in the churches. LÄS MER

 5. 5. Vackert och värdigt : Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880 - 1930

  Författare :Margareta Ridderstedt; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Pia Bengtsson Melin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This thesis deals with the production of liturgical textiles in five Swedish studios between 1880 and 1930. It is based on a survey of what was delivered to and preserved in the buildings of the Church of Sweden, more than 4,000 recorded objects. LÄS MER