Sökning: "early readers"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden early readers.

 1. 1. Att kunna läsa innan skolstarten läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogisk Institutionen

  Författare :Lena Ivarsson; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; early readers; early reading; home environment; reading development; school environment; favourable reading development;

  Sammanfattning : The current study investigated the factors that have a positive impact on reading development by examining the influence of the home and school environment on students who started school already able to read (early readers).  The reading proficiency of the students in the study was determined by a variety of reading tests conducted at the beginning of the school year and students were identified as “early readers”, “average readers”, or “non readers”. LÄS MER

 2. 2. Lärarstudenters berättelser om läsning. Från tidig barndom till mötet med lärarutbildning

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Anna-Karin Svensson; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; significant others; reading trajectories; reading as a relational process; life stories; societies of readers; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Life stories; Reading as a relational process; Reading trajectories; Societies of readers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen belyser läsning och läsarbanor i ett livsperspektiv där fyra lärarstudenters berättelser om läsning från barndom till mötet med lärarutbildningen analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv. Ur berättelserna om läsning i olika kontexter såsom familj, skola och lärarutbildning framträder ett perspektiv på läsning som en relationell process. LÄS MER

 3. 3. Att sluta från början. Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Rikard Wingård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; early modern reading; reception theory; reception aesthetics; history of literary criticism; book history; bibliography; literacy; orality; Swedish early modern literature; Volksbücher; Chapbooks; Bibliothèque Bleue; Seven sages of Rome; Helen of Constantinople; Fortunatus; Apollonius of Tyre; Theagenes and Chariclia; Till Eulenspiegel; Juan Luis Vives;

  Sammanfattning : The thesis poses the question, why were Volksbücher read and loved by some people in the early modern period and at the same time criticized by others. By doing so three important goals are aimed at : 1 ) to arrive at a better and more stable definition of the concept of the Volksbuch ; 2 ) to develop a better and more adequate reception theory for premodern and early modern culture, readers and literature, than has hitherto been concieved ; 3 ) to get a better understanding of Volksbücher as literary objects, of their mode of expression. LÄS MER

 4. 4. Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Elisabeth Björklund; Högskolan i Gävle.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; literacy; early literacy; ethnography; children; pre-school; interaction; communication; socio-cultural perspective;

  Sammanfattning : This thesis is based on an ethnographic field study among a group of monolingual children from one and a half to three years old at a pre-school in a Swedish village. The primary aim of the study has been to gain knowledge about how young children conquer and express literacy in their everyday lives. LÄS MER

 5. 5. Public Reading and Aural Intensity : An Analysis of the Soundscape in John 1–4

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Dan Nässelqvist; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gospel of John; Public Reading; Lector; Oral Delivery; Oral Performance; Sound Analysis; Sound Mapping; Sound Structure; Soundscape; Aural Intensity; Comma; Colon; Period; Colometry; Performance Criticism; Rhetorical Figure; Manuscripts; P46; P66; P75; Lectional Signs; Reader’s Aids; Private Reading;

  Sammanfattning : This study investigates the public reading of New Testament writings in early Christian communities during the first two centuries C.E. from the perspective of the lectors who prepared and performed the readings. LÄS MER