Sökning: "e-process design"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden e-process design.

 1. 1. Model-Driven Process Design Aligning Value Networks, Enterprise Goals, Services and IT Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Erik Perjons; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; business process design; e-process design; model-driven methods; enterprise modelling; business modelling; enterprise goals; services; value networks; business-IT alignment; design science; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of business-IT alignment is to optimise the relation between business and IT in order to maximise the business value of IT. Successful business-IT alignment can be enabled by business processes and e-processes functioning as adaptive mediators between business and IT systems. LÄS MER

 2. 2. Friction Stir Welding of Copper Canisters Using Power and Temperature Control

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Lars Cederqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Friction stir welding; copper; temperature control; PID control;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har i uppdrag att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. En av förutsättningarna för att SKB ska få tillstånd att uppföra inkapslings- och slutförvars¬anläggningarna är att metod och teknik för att försluta kapslarna finns. LÄS MER

 3. 3. Process integration issues for high-performance bipolar technology

  Detta är en avhandling från Institutionen för elektronisk systemkonstruktion

  Författare :Tord E. Karlin; KTH.; [1997]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The work in this thesis has been focused on processintegration issues for high-performance bipolar technologyincluding experimental work on self-aligned silicides,ion-implanted andin situdoped polysilicon emitters, strained silicongermanium for heterojunction bipolar transistors and physicalprocess and device simulation.Key issues for the self-aligned silicidation of small devicefeatures such as the influence of dopants, silicon morphologyand line width on titanium disilicide formation, phasetransformation and temperature stability, have been addressed. LÄS MER