Sökning: "e-post"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet e-post.

 1. 1. Barns digitala rum : berättelser om e-post, chatt & Internet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Patrik Hernwall; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barn; barndom; e-post; chatt; Internet; kommunikation; cyberspace; pedagogisk etnografi; pedagogik; Education; Children; childhood; e-mail; chat; the Internet; communication; pedagogical ethnography; Barn och datorer; Chatt;

  Sammanfattning : This thesis contributes to an understanding of the conditions of children in the changeable society, by way of a study on children’s use and experiences of e-mail, chat and the Internet as means of communication. The empirical material used is interviews with children between 8 and 13 years old, conducted in their school environment, complemented with a continuous dialogue via e-mail and chat over a period of 17 months between 1997 and 1998. LÄS MER

 2. 2. Deregulation and Internet : New challenges to postal services in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Peter Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; postal services; deregulation; Internet; e-mail; liberalisation; institutional change; entry; competition; efficiency; Postväsen Sverige; Avreglering; E-post; Internet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The postal system is an old communication technology, now subject to internal competition from potential entrants and external from technological substitutes. This is a study of how the postal industry in Sweden responds to the dual challenge from deregulation and the Internet.The liberalisation process lasted throughout the 1990's. LÄS MER

 3. 3. Epostens roll i organisationen en studie om att använda eller inte använda epost

  Detta är en avhandling från Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet

  Författare :Eva Sjöqvist; Högskolan på Gotland.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Epost har utvecklats till att bli ett verktyg för kommunikation och information som idag tas för givet, såväl i privat- som arbetslivet. Nya möjligheter för samarbete bortom tids- och rumsgränserna har vuxit fram genom att eposten har blivit ett självklart arbetsredskap inom organisationerna och mellan organisationerna och deras intressenter. LÄS MER

 4. 4. Adoption av elektronisk handel Innehåll, kontext, process och samspelet mellan dessa

  Detta är en avhandling från Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Monika Magnusson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap; Information Systems; Informatik; Adoption ”adoption” ; e-commerce “elektronisk handel” ; SME ”små och medelstora företag” ; conceptual framework ”konceptuellt ramverk” ; content ”innehåll” ; context ”kontext” ; process ”process” .; Elektronisk handel; adoption; små och medelstora företag; konceptuellt ramverk; innehåll; kontext; process;

  Sammanfattning : E-commerce is far more common in large firms than in small and medium-sized enterprises (SMEs). As a result SMEs risk competitive disadvantages. A growing body of research has attended to this problem but few studies examine the adoption of e-commerce from a broader contextual perspective. LÄS MER

 5. 5. Intranät – en ny arena för kommunikation och lärande

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Mats Heide; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information and communication technology; Intranet; sense making; organizational learning; organizational communication; knowledge management; media; Journalistik; Press and communication sciences; kommunikation;

  Sammanfattning : During the 1990s, communication and learning attracted heightened attention in organizational contexts. Generally speaking, there is great faith in the significance of ICT for people’s learning. One form of technology which has had a great impact on Swedish organizations is the intranet. LÄS MER