Sökning: "e-paper"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet e-paper.

 1. 1. Digital Innovation in the Value Networks of Newspapers

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Maria Åkesson; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; digital innovation; value network; value network configuration; ubiquitous media environment; e-paper; e-newspaper; newspaper industry; value networks;

  Sammanfattning : After decades of digital developments, we are now entering a truly digital era. Digital information and communication technology has become a naturally embedded part ofthe designed environment we live in. Most parts of life are today pervaded by digital products and services. LÄS MER

 2. 2. Magneto-sensitive rubber in the audible frequency range

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Peter Blom; KTH.; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Magneto-sensitivity; Rubber; Audible frequency range; Amplitude dependence; Vibration isolator; Fletcher-Gent effect; Stiffness; TECHNOLOGY Engineering physics Acoustics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Akustik;

  Sammanfattning : The dynamic behaviour in the audible frequency range of magneto-sensitive (MS) rubber is the focus of this thesis consisting of five papers A-E. Paper A presents results drawn from experiments on samples subjected to different constant shear strains over varying frequencies and magnetic fields. LÄS MER

 3. 3. Modeling of material behavior in metal forming

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Håkan Hallberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Datorbaserade beräknings- och simuleringsmodeller har under de senaste två decennierna kommit att utgöra ett viktigt verktyg i industriella produktutvecklingsprocesser. Med sådana modeller och metoder kan utvecklingstiden kortas och kostnaderna minskas, till exempel genom att färre prototyper behöver framställas och genom att mängden kostsam provning kan reduceras. LÄS MER

 4. 4. A framework and theory for cyber security assessments

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Teodor Sommestad; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cyber security; security assessment; vulnerability assessment; architecture modeling; enterprise architecture;

  Sammanfattning : Information technology (IT) is critical and valuable to our society. An important type of IT system is Supervisor Control And Data Acquisition (SCADA) systems. These systems are used to control and monitor physical industrial processes like electrical power supply, water supply and railroad transport. LÄS MER

 5. 5. Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Heléne Zetterström Dahlqvist; Mittuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Depressive symptoms; Adolescence; School; Public Health; Sexual harassment; Personal relative affluence; Gender theory; Ecosocial theory; Cognitive-behavioral; Preventive interventions;

  Sammanfattning : Background: Depression is considered the worldwide leading cause of illness and disability in young people and an urgent public health issue. Within the field of public health it is of interest to deepen the understanding of determinants of depressive symptoms (DS) that are possible to address on a political or an organizational level. LÄS MER