Sökning: "e-newspaper"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet e-newspaper.

 1. 1. Digital Innovation in the Value Networks of Newspapers

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Maria Åkesson; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; digital innovation; value network; value network configuration; ubiquitous media environment; e-paper; e-newspaper; newspaper industry; value networks;

  Sammanfattning : After decades of digital developments, we are now entering a truly digital era. Digital information and communication technology has become a naturally embedded part ofthe designed environment we live in. Most parts of life are today pervaded by digital products and services. LÄS MER

 2. 2. Expectations in the internationalization process – The case of two Swedish banks’ foreign activities 1995-2010

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Annoch Hadjikhani; Mälardalens högskola.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations; Expectation; bank; commitment; knowledge; internationalization; process; case; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Studier av bankers internationalisering är relativt få i sitt omfång, särskilt om svenska banker och studier med en teoretisk process vy över internationalisering. Det här är ganska överraskande med tanke på hur viktiga bankerna är i vårt samhälle. LÄS MER